Reformaation merkkivuosi 2017!

Vuonna 2017 on iso maailmanlaajuinen merkkivuosi. Kenen, minkä, miksi? Nyt ei tarvitse jäädä pimentoon!

Tällä sivulla voit testata, kuinka pitkälle sinun tietosi riittävät. Jos on petrattavaa, tällä sivustolla voit päivittää tietosi! Jos olet jo mestari, tarjolla on myös ihan uusia haasteita – muunkinlaisia kuin vain tiedollisia.

Tervetuloa!

Oletko reformin tarpeessa? Testaa itsesi!

1/10 – Kuka Martti Luther oli? 2/10 – Luterilaisuuden keskeinen slogan on 3/10 – Mitä tapahtui pyhäinpäivän aattona 31.10.1517? 4/10 – Miksi Luther julkaisi teesit? 5/10 – Vuonna 2017

6/10 – Sana reformaatio tarkoittaa 7/10 – Suomen keskeinen reformaattori oli 8/10 – Iloinen luterilaisuus tarkoittaa sitä, että 9/10 – Luther opetti, että olisi hyvä 10/10 – Suomalaisista jumalanpalveluksista reformaatio poisti

Ei muuta kuin eteenpäin...

Reformoi tietosi!

Miksi vuonna 2017 vietetään reformaation merkkivuotta? Mikä ihmeen reformaatio?

Tarinamme alkaa.... (lisätietoa klikkaamalla alleviivattuja sanoja)

Kaikki alkaa eräästä luostarissa eläneestä miehestä Martti Luther oli oppinut mies, tunsi Raamatun ja oli omistautunut kristilliselle elämälle.

Marttia kuitenkin vaivasivat monet kysymykset Edeltävät vuodet olivat olleet Euroopassa täynnä kuolemaa, ruttoa ja kärsimystä.

Erfurtin augustinolaisluostarissa Lutheria ahdisti Hän ei löytänyt tapaa olla Jumalan edessä, riittämättömyys ja synnintunto painoivat nuoren munkin mieltä.

Toistuva syntien tunnustaminen rippi-isälle toi hetkellistä helpotusta mutta mieli oli pian maassa kun omatuntoa alkoi painaa jo uusi asia. Luther ei pystynyt näkemään, kuinka Jumalan rakkaus voisi koskea myös häntä.

Luther

Ahkeran Raamatun tutkimisen, rukouksen ja luostarielämän tuloksena Luther löysi helpotuksen : armollisen Jumalan, jonka rakkauden vain Kristus teoillaan voi meille uskon kautta välittää. Tästä puhumme nykyään vanhurskauttamisoppina.

 • Tiesitkö...
  Koska ihmiskunta on langennut syntiin jokainen ihminen on erossa Jumalasta. Tässä syntiinlangenneessa tilassaan ihminen ei voi saavuttaa pyhyyttä ja sovittaa itseään Jumalan kanssa. Mitkään teot eivät voi tuoda ihmistä Jumalan yhteyteen

  Jeesuksessa itse Jumala on kuitenkin tullut yhdeksi meistä ihmisistä. Hän on sovittanut kaikki ihmiskunnan synnit kuollessaan ristillä ja voittanut kuoleman vallan noustessaan kuolleista

  Turvautuessaan Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi ja on myös osallinen ikuisesta elämästä Ihminen siis luetaan vanhurskaaksi eli Jumalalle kelpaavaksi Jeesuksen tähden. Kun ihminen elää Jeesuksen yhteydessä , myös hänessä itsessään tapahtuu muuttumista enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, Jeesus siis myös vähitellen tekee hänestä vanhurskaan Hyvät teot eivät ole peruste ihmisen pelastumiselle, mutta ne ovat seuraus elämisestä Jeesuksen yhteydessä.

  Sekä vanhurskaaksi lukeminen että vanhurskaaksi tekeminen toteutuvat kirkossa Kaste, ehtoollinen, rippi ja evankeliumin sana ovat lahjoja , joiden kautta Jumala lahjoittaa pelastavan armonsa, syntien anteeksiannon ja uskon lahjan.

Hyvä paimen, Jeesus

Monin tavoin oppinut Luther määrättiin Wittenbergin yliopistoon raamatunselityksen professoriksi Wittenbergissä hän teki elämäntyönsä yliopistolla ja saarnamiehenä, linnankirkossa on myös hänen hautapaikkansa. Viimeinen naula Lutherin turhautumiseen oli alueella toiminut anekauppias Tetzel, jonka myyntipuheiden seurauksena hän koki tarpeelliseksi kirjoittaa ja julkaista teesinsä (linkki) kirkon uudistukseksi. Luther julkaisi teesinsä pyhäinpäivän aattona 31.10.1517.

 • Tiesitkö...
  Keskiajalla läntisessä kristillisessä kirkossa opetettiin, että kuoleman jälkeen, ennen kristityn pääsemistä taivaaseen jokaisen täytyi vielä tulla puhdistetuksi niistä synneistä, joita oli eläessään tehnyt. Tämä puhdistuminen tapahtui kiirastulessa jonka jotkut opettivat olevan piinaava paikka. Kiirastulessa vietetyn ajan pituus riippui eläessä tehtyjen syntien määrästä.

  Aikaa kiirastulessa uskottiin voitavan lyhentää aneilla, pyhimysten hyvien tekojen saavutuksilla, jotka sitten — kuin pankista nostaen — saatettiin osoittaa yksittäiselle kristitylle. Aneen kristitty saattoi saada esimerkiksi käymällä pyhiinvaelluksella.

  Kiista aneista roihahti kuumaksi, kun munkki Tetzel sai ajatuksen alkaa käydä aneilla kauppaa Tarkoitus oli hyvä, Pietarinkirkon rakennuskulujen kattaminen, mutta kaupankäynnin kohde oli vähintäänkin kyseenalainen. Monelle tutun sanonnan “Kun kolikko kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa ” kerrotaan olevan lähtöisin munkki Tetzelin suusta.

  Lutherista jokainen tarvitsi Jumalan armoa pelastuakseen, teot eivät pelastaisi edes pyhimyksiä itseään - saati että niitä riittäisi myytäväksi asti.

Teesejä pienen pohjoisen kaupungin professorilta ei otettu Vatikaanissa erityisen rakentavasti vastaan Lutheria pyydettiin toistuvasti perumaan teesinsä
Martti-tohtori ei kuitenkaan tähän suostunut, ellei hänen ajatuksiaan Raamatun sanalla perustellen pystyttäisi vääriksi todistamaan.

Anekauppaa

Wormsin valtiopäiviltä 1521 palatessaan Luther siepattiin Reformaation ajatuksiin suopeasti suhtautunut vaaliruhtinas Fredrik Viisas oli lavastanut sieppauksen, jotta Lutheria ei tarvitsisi luovuttaa kirkon käsiin. Piilotellessaan Wartburgin linnassa Luther kasvatti parran naamiokseen ja käänsi aikansa kuluksi Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä saksankielelle.

Luther Wormsin valtiopäivillä

Wartburgista Wittenbergiin palatessaan oli reformaatio lähtenyt käyntiin toden teolla
Työtoverit yliopistolla, kreikan kielen opettaja maisteri Philipp Melanchthon etunenässä, tukivat Lutherin ajatuksia.

Melanchthonin kynästä syntyi muun muassa Augsburgin tunnustus, yksi luterilaisten Tunnustuskirjojen (linkki) perustavista asiakirjoista. Paluuta vanhaan ei enää ollut näköpiirissä, vaikka Lutherin aikomuksena ei ikinä ollutkaan kirkon hajottaminen uusiin tunnustuskuntiin.

Augsburgin tunnustus 1530

Lutherin kirjallinen tuotanto on valtava
Uuden ja Vanhan testamentin käännösten lisäksi merkittäviä teoksia ovat Iso ja Vähä katekismus sekä useiden Raamatun kirjojen selitysteokset.Elämänsä aikana hänen ajatuksensa hioutuivat ja myös muuttuivat, yliopiston professori kehitti itseään ja ideoitaan.

Onkin vaikeaa muodostaa tarkkaa kuvaa kaikista Lutherin ajatuksista. Tätä työtä tänä päivänä tekee akateeminen Luther-tutkimus. Reformaattorin perustava ajatus ja kipinä työlleen oli kuitenkin ajatus Jumalan armosta ja itsensä lahjoittavasta rakkaudesta, jonka vain uskon kautta voi saada.

Luther

Viimeisen sadan vuoden aikana käyty ekumeeninen keskustelu ja yhteyspyrkimykset ovat saattaneet luterilaista kirkkoa lähemmäksi myös roomalaiskatolista kirkkoa
Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (pdf-tiedosto) roomalaiskatolisen kirkon kanssa vuodelta 1999 on suuri virstanpylväs yhteisellä matkalla.

Kysymys ihmisen pelastuksesta oli Lutherin ja aikansa kirkon suurin kiistakysymys. Molemminpuolinen tahto yhteyden löytämiseen mutta myös keskinäisten erojen tunnustaminen ovat tarpeen tiellä, joka alkoi erolla 500 vuotta sitten mutta on vähitellen johtanut yhteiseen rukoukseen ja todistukseen Ylösnousseesta.

Piispat Roomassa

Lue lisää reformaatiosta ja merkkivuoden viettämisestä merkkivuoden suomalaisilta Internet-sivuilta reformaatio2017.fi

 • 1483 Syntyi Eislebenissä
 • 1505 Luostariin!
 • 1517 95 teesiä
 • 1520-luku Villit vuodet
 • 1530 Augsburgin tunnustus

Reformoi ympäristösi ja elämäsi!

Reformaation merkkivuosi ei ole vain muistojuhla.
Kokoa tiimi ja muuta maailmaa ympärilläsi!

Kristittynä eläminen ei ole vain olemista, vaan myös elämistä ja toimimista. Siksi valmistauduttaessa vuoteen 2017 ovat nuoret aikuiset eri puolilla maailmaa käynnistäneet isompia ja pienempiä hankkeita tuodakseen kristittynä elämisen iloa tähän päivään. (Voit tutustua muiden hankkeisiin Facebook-seinällämme)

Lähde mukaan

Onko sinun seurakunnassasi jo olemassa nuorten aikuisten pienryhmä? Jos on, voit hypätä suoraan katsomaan ideoita kuinka voisitte omana ryhmänänne valmistautua ensi vuoteen. Jollei sinulla ole vielä ryhmää, kysy rohkeasti ystäviäsi ja tuttujasi ja ehdota heille ryhmän perustamista.

Teologiaa, ekumeniaa vai kenties yhteiskunnallista aktivoitumista?

Olla luterilainen on olla teologinen, ekumeeninen ja yhteiskunnallisesti aktiivinen. Mitä se voisi tarkoittaa? Alla muutamia ideoita

 • Yhteiskunnallisia ryhmäideoita
 • Konkreettiset teot

  Lähtekää vapaaehtoisiksi, tutustukaa oman paikkakuntanne mahdollisuuksiin sivustolla vapaaehtoistyo.fi tai tiedustelkaa kotiseurakuntanne diakoneilta.

 • Vetoomus

  Tehkää vetoomus kunnallisen tason päättäjille. Miten kunnassa/kaupungissa pitäisi ottaa paremmin huomioon nuoret ja nuoret aikuiset? Millaisia harrastusmahdollisuuksia, kokoontumistiloja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia pitäisi olla?

 • Kampanja

  Miten tehdään maailmasta parempi paikka nuorille ja nuorille aikuisille? Valmistelkaa paikallinen kampanja yhteistyössä jonkin paikallisen yhdistyksen, esim. Changemakerin kanssa.

 • Keskustelutilaisuus

  Järjestäkää paikkakuntanne nuorisotiloissa tai seurakunnan tiloissa keskustelutilaisuus, jonne kutsutte myös päättäjät keskustelemaan paikkakunnan nuorten toiveista paikkakuntanne kehittämiseksi. Minkä pitäisi muuttua? Mitä haluatte muuttaa? Voisiko kirkko olla mukana? Olkaa yhteydessä kotiseurakuntaanne. Kutsukaa mukaan alueellanne asuvia nuoria aikuisia, seurakunnan, kunnan ja nuorisojärjestöjen edustajia.

 • Some-kampanja

  Järjestäkää Facebook- tai Instagram-kampanja #reformaatio2017 ja #lutheristi ja pyytäkää kampanjassa ihmisiä ottamaan kuvia eri puolilla Suomea niistä asioista, joihin pitäisi puuttua. Laatikaa viiden teesin lista muutosta kaipaavista asioista ja muutosehdotuksista: Kuinka saada aikaan kohtaavampi yhteiskunta, kohtaavampi Suomi?

 • Video

  Tehkää pienoiselokuva, vlogi tai biisi, jossa otatte kantaa Suomen tai maailman asioihin. Kenties teesiräp? Jakakaa tagilla #reformaatio2017 ja #lutheristi

 • Globaalit yhteydet

  Tutustukaa luterilaisiin nuoriin eri puolilta maailmaa Global Young Reformers -verkoston kautta. Järjestäkää skype-tapaamisia yhdessä eri puolilla luterilaista maailmaa olevien nuorten aikuisten kanssa. Mitä he ovat tehneet omassa kotimaassaan muuttaakseen yhteiskunnallisia oloja?

 • Vetoomus kirkolle

  Miten toivotte, että kirkko ottaisi yhteiskunnallisesti kantaa ja missä asioissa? Tehkää suora vetoomus tai vlogi omalle lähiseurakunnalle tai kokonaiskirkolle.

 • Kirjoituskilpailu

  Järjestäkää kirjoituskilpailu tai ideoikaa oma ohjelmalehtinen, jota jaatte omalla kotiseudullanne. Kirjatkaa ylös teesit, jotka haluatte nostaa esille maailman tilanteeseen liittyen? Mikä on olennaista ja tärkeää, minkä täytyy muuttua? Mitä te haluatte painottaa, mikä on yhteiskunnallisesti merkittävää?

 • Ekumeenisia ryhmäideoita
 • Jumalanpalvelusekskursio

  Suuri osa ekumeniaa tapahtuu kristitttyjen keskinäisissä kohtaamisissa. Onko paikkakunnallasi muita kristillisia kirkkoja tai seurakuntia? Käykää tutustumassa toisen tunnustuskunnan jumalanpalvelukseen. Mikä on tuttua, mikä tuntuu erilaiselta? Rohkeimmat osallistuvat kirkkokahveille. Pics or didn’t happen! #lutheristi

 • Ekumeeninen peli-ilta tai jalkapallomatsi

  Kutsukaa paikkakunnallanne asuvia muiden kristillisten kirkkojen tai yhteisöjen nuoria aikuisia peli-iltaan. Pelatkaa hyvässä ekumeenisessa hengessä lautapelejä, esim. Carcassonne “Liiton Arkki”.

  Jos pelailu ulkoilmassa tuntuu vielä vetoavammalta, pistäkää pystyyn vaikkapa jalkapallomatsi sekajoukkuein. Voittajajoukkue tarjoaa yhteisen aterian (voitte myös tehdä yhdessä ruokaa ). Tärkeintä on istua saman pöydän ääressä, yhdessä ruokaillen.

 • Yhteinen kurssi: ekumeniaa aisteilla

  Kutsukaa paikkakunnallanne asuvia muiden kristillisten kirkkojen tai yhteisöjen nuoria aikuisia toteuttamaan kanssanne ruokakurssia teemalla "ekumeniaa aistein" seurakunnassanne.

  Mitä erityisiä herkkuja kuuluu arkeenne, voisimmeko oppia jotain uutta yhdessä?

 • Kutsu eri kirkkokuntaan kuuluva kotiisi

  Keskustelkaa, pelatkaa, nauttikaa iltateet. Laittakaa tästä instagramiin #lutheristi

 • Ekumeeninen tempaus

  Ottakaa yhteys Suomen Ekumeenisen neuvoston nuortenjaostoon. Mitä voisitte toteuttaa yhdessä omalla paikkakunnallanne?

 • Teologisia ryhmäideoita
 • Kohti yhteyttä? Lukupiiri luterilais-katolisista ekumeenisistä asiakirjoista.

  Ykseyden etsimiseksi luterilaiset ja katolilaiset ovat laatineet yhteisiä puheenvuoroja, joissa tunnustetaan yhteisiä näkemyksiä ja toistaiseksi erottavia tekijöitä. Perustakaa lukupiiri ja katsokaa, mitä keskeisissä asiakirjoissa sanotaan!

  Hyviä tekstejä tutkittavaksi (pdf-tiedostoja):
  Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista
  Vanhurskauttaminen kirkon elämässä
  Vastakkainasettelusta yhteyteen

 • Lukupiiri muista ekumeenisista teksteistä.

  Porvoon sopimus - mission accomplished! - Kahden reformaation perillisen, Luterilaisten ja anglikaanien välinen sopimus joka mahdollistaa yhteisen ehtoollispöydän sekä tunnustaa toistensa pappeuden. Kuka sanoi, ettei kokoustaminen kannata?
  Kirkko, yhteistä näkyä kohti - Kirkkojen maailmanneuvoston ekumeeninen dokumentti haastaa pohtimaan yhteistä ymmärrystä siitä, mikä kirkko on.
  Kristuksesta osalliset - kotimaisten luterilais-metodististen oppikeskusteluiden (2000-2007) loppuraportti.

 • Lukupiiri luterilaisista Tunnustuskirjoista.

  Tutustukaa keskeisiin luterilaisiin teksteihin, esimerkiksi Lutherin Isoon Katekismukseen. Luterilaiset Tunnustuskirjat, luettavaa vähän pidemmäksikin aikaa!

Työntekijöille

Materiaalia seurakuntien työntekijöille merkkivuoden tiimoilta

Suomen ev.-lut. kirkon omat virikemateriaalit
Virikkeitä käytettäväksi koulujen opetuksessa

Tietoa sivustosta

Lutheristi.fi on osa Luterilaisen maailmanliiton Global Young Reformers Network -hanketta. Sivuston ja elokuvan on suunnitellut ja toteuttanut itsenäisesti kolmen nuoren papin työryhmä seuraavien seurakuntien ja kirkollisten toimijoiden taloudellisella tuella:

 • Helsingin ev.-lut. seurakuntayhtymä
 • Tampereen ev.-lut. seurakuntayhtymä
 • Turun ja Kaarinan ev.-lut. seurakuntayhtymä
 • Seinäjoen ev.-lut. seurakunta
 • Hämeenlinna-Vanajan ev.-lut. seurakunta
 • Jyväskylän ev.-lut. seurakunta
 • Kangasalan ev.-lut. seurakunta
 • Sääksmäen ev.-lut. seurakunta
 • Kirkon Ulkoasiain osasto
 • Liikemiesten Lähetysliitto ry

Palaute ja yhteydenotot: servusdomini (at) lutheristi.fi

Global Young Reformers Network